Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака у АП Војводини у 2023. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака у АП Војводини у 2023. години.
Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање, опремање бунара, набавка пумпи и агрегата за наводњавање, набавка система за наводњавање вештачком кишом, субиригација, материјала за покривање повртарских и воћарско – виноградарских култура и цвећа у циљу заштите од мраза и корова – агротекстили, агрил, малч фолије и друго.
За реализацију Конкурса предвиђен је укупан износ до 370.000.000,00 динара.
Бесповратна средства за подршку инвестиција утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције, односно 70 % за посебне категорије подносилаца пријаве.
Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 7.700.000,00 динара.
Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 21.000,00 динара, а разматраће се само пријаве чија је вредност прихватљивих трошкова инвестиције једнака 35.000,00 динара или већа од тог износа.
Конкурс је отворен до 18.04.2023. године.
Додатне информације могу се добити путем телефона: 021/487-4379; од 12 до 14 часова.