Kонкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа и поврћа (укључујући и печурке) у АП Војводини у 2023.години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа и поврћа (укључујући и печурке) у АП Војводини у 2023.години.
Циљ Конкурса јесте улагање у нову опрему, ради повећања прихода на пољопривредним газдинствима и запошљавања руралног становништва.
Предмет Конкурса јесте додела бесповратних средстава у нову опрему за сушење, замрзавање, бланширање, пастеризацију, стерилизацију производа од воћа и поврћа (укључујући и печурке), опрему за пријем, прераду, пуњење и паковање производа од воћа, поврћа (укључујући и печурке).
Бесповратна средстава која се додељује по Конкурсу износе укупно 20.000.000,00 динара.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 50% од вредности укупно прихватљивих трошкова, односно до 60 одсто за посебне категорије подносилаца пријава.
Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се признавати инвестиције и купљена опрема пре 01.01.2023.
Конкурс је отворен до 26.05.2023. године.