Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије у АП Војводини у 2023. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије у АП Војводини у 2023. години.
Циљ Конкурса јесте улагање у нову опрему ради повећања прихода на пољопривредним газдинствима и запошљавања руралног становништва.
За реализацију Конкурса предвиђено је укупно 55.000.000,00 динара.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 50% од вредности укупно прихватљивих трошкова, однонсно до 60% за посебне категорије подносиоца пријава.
Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се признавати инвестиције и купљена опрема пре 01.01.2023. године.
Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за: набавку опреме за примарну прераду грожђа, опреме за ферментацију за бела и црвена вина, опреме за чување и неговање вина, опреме за пуњење вина и опреме за ракију.
Конкурс је отворен до 26.05.2023. године.