Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу пива у АП Војводини у 2023. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу пива у АП Војводини у 2023. години.
Циљ Конкурса јесте улагање у нову опрему ради повећања прихода на пољопривредним газдинствима и додатног запошљавања становништва.
За реализацију Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за набавку опреме за производњу пива у АП Војводини у 2023. години издвојено је 6.000.000,00 динара.
Средства се додељују бесповратно у износу до 50% од вредности укупно прихватљивих трошкова, односно до 60 одсто за посебне категорије подносиоца пријава.
Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се признавати инвестиције и купљена опрема пре 01.01.2023. године.
Конкурс је отворен до 26.05.2023. године.