Konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2024. godini a koje realizuju udruženja

Konkurs je otvoren zaključno sa 19.04 2024. godine.

 

Cilj javnog konkursa: Podizanje svesti građana o značaju aktivnosti dobrovoljnoih vatrogasnih  društava, popularizacija dobrovoljnog vatrogastva kao i podizanje nivoa znanja i veština pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava .

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za realizaciju programskih aktivnosti opremanja nadležnih službi opremom za gašenje poljskih požara na poljoprivrednom zemljištu.

Tekst konkursa

Pravilnik konkursa

Obrazac prijave

Obrazac liste članova udruženja

Izjava o pribavljanju dokumentacije

 

Izjave moraju biti elektronski potpisane u skladu sa odredbama Zakona o
elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u
elektronskom poslovanju („Sl. Glasnik RS“, br. 94/2017 i 52/2021).

Obrazac prijave, Izjava o pribavljanju dokumentacije i obrazac liste članova udruženja moraju biti elektronski potpisani ako se prijava podnosi preko AgroSense Apv platforme

 

Korisničko uputstvo za online prijavu