Конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2024. години а које реализују удружења

Конкурс је отворен закључно са 19.04 2024. године.

 

Циљ јавног конкурса: Подизање свести грађана о значају активности добровољноих ватрогасних  друштава, популаризација добровољног ватрогаства као и подизање нивоа знања и вештина припадника добровољних ватрогасних друштава .

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за реализацију програмских активности опремања надлежних служби опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту.

Текст конкурса

Правилник конкурса

Образац пријаве

Образац листе чланова удружења

Изјава о прибављању документације

 

Изјаве морају бити електронски потписане у складу са одредбама Закона о
електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у
електронском пословању („Сл. Гласник РС“, бр. 94/2017 и 52/2021).

Образац пријаве, Изјава о прибављању документације и образац листе чланова удружења морају бити електронски потписани ако се пријава подноси преко АгроСенсе Апв платформе

 

Корисничко упутство за онлине пријаву