Конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2023. години а које реализују удружења

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је КОНКУРС за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2023. години, а које реализују удружења.
Циљ овог Конкурса је подизање свести грађана о значају активности добровољноих ватрогасних друштава, популаризација добровољног ватрогаства, као и подизање нивоа знања и вештина припадника добровољних ватрогасних друштава.
Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом конкурсу је 20.000.000,00 динара.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 100% од укупне вредности инвестиције, за пријаве поднете од стране добровољних ватрогасних друштава.
Максималан износ бесповратних средстава који се додељује по једној пријави износи до 600.000,00 динара.
Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву на конкурс.
Конкурс је отворен закључно са 18.04 2023. године.
Додатне информације могу се добити путем телефона: 021/4874546 од 10 до 14 часова.