Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2021. години

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ

Циљ овог конкурса јесте демографска обнова руралних подручја АП Војводине ради подстицања останка младих у руралним подручјима односно њиховог повратка из градова.
Преузмите:
Текст конкурса
Правилник
Образац пријаве
Модел пословног плана
Изјава добављача/власника
Изјава добављача(вишегодишњи засади)
Захтев за исплату и извештај о наменском утрошку средстава