Конкурс за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2021. години

К О Н К У Р С

за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији
одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2021. години

Преузмите документ одлуке

Конкурс

Правилник

Измене правилника