Конкурс за доделу средстава за одржавање научно стручних активности у области пољопривреде и руралног развоја у 2023. години у АП Војводини

Циљ Конкурса за доделу средстава за oдржавање научно стручних активности у области пољопривреде у 2023. години у АП Војводини јесте унапређење пољопривредне производње и руралног развоја.
Предмет конкурса јесте додела бесповратних финансијских средстава за oдржавање научно стручних активности у области пољопривреде у 2023. години у АП Војводини.

Tekst konkursa
Pravilnik konkursa
Obrazac prijave
Obrazac finansijskog plana
Obrazac-izvestaja o održanoj aktivnosti

За кориснике који се пријављују преко платформе за онлине пријаве на конкурс:

Изјаве морају бити потписане у складу са одредбама Закона о
електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у
електронском пословању („Сл. Гласник РС“, бр. 94/2017 и 52/2021).

ИЗЈАВА 1 (само за електронску пријаву)
ИЗЈАВА 2 (само за електронску пријаву)
ИЗЈАВА 3 (само за електронску пријаву)
Obrazac prijave (samo za elektronske prijave)
Korisnicko uputstva za online prijave na konkurs RPG