Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2023. години у АП Војводини

Циљ Конкурса за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2023. години у АП Војводини (у даљем тексту: Конкурс) јесте боља промоција и подизање капацитета руралне средине, као и повезивања пољопривредника и пољопривредних производа ради бољег позиционирања на тржишту.

Предмет конкурса јесте додела бесповратних финансијских средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2023. години у АП Војводини.

Konkurs manifestacije
Правилник манифестације
Obrazac za podnosenje prijave
Obrazac liste članova udruženja
Obrazac izveštaja o održanoj manifestaciji
Obrazac finan plana
izjava o nepostojanju sukoba interesa

За кориснике који се пријављују преко платформе за онлине пријаве на конкурс:

Изјаве морају бити потписане у складу са одредбама Закона о
електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у
електронском пословању („Сл. Гласник РС“, бр. 94/2017 и 52/2021).

ИЗЈАВА 1 (само за електронску пријаву)
ИЗЈАВА 2 (само за електронску пријаву)
ИЗЈАВА 3 (само за електронску пријаву)
Obrazac za podnosenje prijave (само за електронске пријаве)
Korisnicko uputstva za online prijave na konkurs RPG