Конкурс за доделу средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу високо образовне установе, средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке ‒ путем набавке опреме

Конкурс је отворен до 15.03.2024.године

Пријаве на конкурс се подносе искључиво on line преко дигиталне платформе АгроСенсе АПВ    https://apv.biosense.rs/#!/app-h/welcome

Изјаве морају бити електронски потписане у складу са одредбама Закона о
електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у
електронском пословању („Сл. Гласник РС“, бр. 94/2017 и 52/2021).

Циљ овог конкурса јесте унапређење образовања студената и ученика кроз практичну наставу коришћењем савремене пољопривредне опреме и механизације.

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за финансирање набавке опреме и механизације ради интензивирања коришћења пољопривредног земљишта, високо образовним установама, средњим пољопривредним школама и осталим средњим школама које образују ученике пољопривредне струке.

Преузмите:

Текст конкурса

Правилник конкурса

Изјава

Пријавни образац

Захтев за исплату

Извештај о наменском утрошку средстава

Корисничко упутство за онлине пријаву