Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2024. godinu

Cilj Konkursa za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2024. godinu (u daljem tekstu: Konkurs) jeste povećanje šumovitosti AP Vojvodine, poboljšanje stanja šuma, unapređivanje stanja u oblasti zaštite šuma od požara, unapređivanje otvorenosti šuma i unapređivanje rasadničke proizvodnje.

Predmet Konkursa je dodela sredstava za radove na pošumljavanju – podizanju novih šuma i melioraciji degradiranih šuma, nabavku opreme za zaštitu šuma, radove na izgradnji i rekonstrukciji šumskih puteva i za nabavku opreme za unapređivanje proizvodnje šumskog sadnog materijala.

 

Tekst konkursa
Pravilnik

Prijava za tačku 1
Prijava za tačku 2
Prijava za tačku 3

Prijava za tačku 4

Prijava za tačku 5

Prijava za tačku 6