Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2023. годину

Циљ Конкурса за доделу средстава из годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2023. годину (у даљем тексту: Конкурс) јесте повећање шумовитости АП Војводине, побољшање стања шума, унапређивање стања у области заштите шума од пожара, унапређивање отворености шума и унапређивање расадничке производње.

Предмет Конкурса је додела средстава за радове на пошумљавању – подизању нових шума и мелиорацији деградираних шума, набавку опреме за заштиту шума, радове на изградњи и реконструкцији шумских путева и за набавку опреме за унапређивање производње шумског садног материјала.

Измена конкурса
Измена правилника
Измена пријаве за тачку 1
Измена пријаве за тачку 2

tekst konkursa
Pravilnik
prijava za tačku 1
prijava za tačku 2
prijava za tačku 3
prijava za tačku 4
prijava za tačku 5