Конкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта у АП Војводини у 2023. години

Циљ конкурса јесте уклањање комуналног, неопасног, инертног отпада (у даљем тексту: Oтпад) одлаганог на дивљим депонијама лоцираним на пољопривредном земљишту у јавној својини.
Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом конкурсу јесте 320.000.000,00 динара.
Конкурс је отворен закључно са 06.10.2023. године.

Текст конкурса
Правилник конкурса
Образац пријаве
Табела 1
Корисничко упутство за онлине пријаве на конкурс