Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. godini

Konkurs je otvoren do 31.05.2024. godine

Cilj Konkursa je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2024. godini. U Sektoru mleko je neophodno izvršiti poboljšanje kvaliteta mleka i rasnog sastava stočnog fonda. U Sektoru meso neophodno je poboljšanje kvaliteta mesa, rasnog sastava stočnog fonda.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla (junica mlečnih, kombinovanih , tovnih rasa , nazimica i ovaca i koza)

 

Tekst konkursa
Pravilnik konkursa
Prijavni obrazac
Izjava dobavljača
Zahtev za isplatu i izveštaj o namenskom trošenju sredstava

Izjave podnosioca prijave

Za korisnike koji se prijavljuju preko platforme za online prijave na konkurs:

Izjave moraju biti elektronski potpisane u skladu sa odredbama Zakona o
elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u
elektronskom poslovanju („Sl. Glasnik RS“, br. 94/2017 i 52/2021).

Izjava 1 (samo za elektronsku prijavu)
Izjava 2 (samo za elektronsku prijavu)
Izjava dobavljača (samo za elektronske prijave)
Obrazac prijave (samo za elektronske prijave)
Korisničko uputstvo za on line prijave na konkurs