Конкурс за доделу бесповратних средстава за набавку квалитетних приплодних грла у АП Војводини у 2024. години

Конкурс је отворен до 31.05.2024. године

Циљ Конкурса је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у Аутономној покрајини Војводини у 2024. години. У Сектору млеко је неопходно извршити побољшање квалитета млека и расног састава сточног фонда. У Сектору месо неопходно је побољшање квалитета меса, расног састава сточног фонда.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за набавку квалитетних приплодних грла (јуница млечних, комбинованих , товних раса , назимица и оваца и коза)

 

Текст конкурса
Правилник конкурса
Пријавни образац
Изјава добављача
Захтев за исплату и извештај о наменском трошењу средстава

Изјаве подносиоца пријаве

За кориснике који се пријављују преко платформе за онлине пријаве на конкурс:

Изјаве морају бити електронски потписане у складу са одредбама Закона о
електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у
електронском пословању („Сл. Гласник РС“, бр. 94/2017 и 52/2021).

Изјава 1 (само за електронску пријаву)
Изјава 2 (само за електронску пријаву)
Изјава добављача (само за електронске пријаве)
Образац пријаве (само за електронске пријаве)
Корисничко упутство за он лине пријаве на конкурс