Јавни позив за учешће правних лица у обављању саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља на подручју АП Војводине у 2023.години

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРАВНИХ ЛИЦА У ОБАВЉАЊУ САВЕТОДАВНИХ И ПРОГНОЗНО ИЗВЕШТАЈНИХ ПОСЛОВА  У ЗАШТИТИ БИЉА НА ПОДРУЧЈУ АП ВОЈВОДИНЕ У 2023.ГОДИНИ

 

Прилози:

  1. ПРИЈАВА  ЗА УЧЕШЋЕ  У ОБАВЉАЊУ САВЕТОДАВНИХ ПОСЛОВА НА ПОДРУЧЈУ АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ
  2. ПРИЈАВА  ЗА УЧЕШЋЕ  У ОБАВЉАЊУ САВЕТОДАВНИХ ПОСЛОВА НА ПОДРУЧЈУ АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ
  3. ПРИЈАВА  ЗА УЧЕШЋЕ  У ОБАВЉАЊУ САВЕТОДАВНИХ ПОСЛОВА НА ПОДРУЧЈУ АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ
  4. ПРИЈАВА  ЗА УЧЕШЋЕ  У ОБАВЉАЊУ САВЕТОДАВНИХ ПОСЛОВА НА ПОДРУЧЈУ АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ
  5. ПРИЈАВА  ЗА УЧЕШЋЕ  У  ОБАВЉАЊУ ПРОГНОЗНО ИЗВЕШТАЈНИХ ПОСЛОВА У ЗАШТИТИ БИЉА НА ПОДРУЧЈУ АП ВОЈВОДИНЕ У 2023.ГОДИНИ

ИЗЈАВА О ДОКУМЕНТАЦИЈИ И ПОСЕДОВАЊУ ОПРЕМЕ И/ИЛИ ЛАБОРАТОРИЈА У 2023.ГОДИНИ

УПУТСТВО ЗА ОБАВЉАЊЕ  САВЕТОДАВНИХ ПОСЛОВА У 2023.ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ АП ВОЈВОДИНЕ