Јавни позив за учешће правних лица у обављању саветодавних и прогнозно-извештајних послова у заштити биља на подручју АП Војводине у 2021. години

Јавни позив за учешће правних лица у обављању саветодавних и прогнозно-извештајних послова у заштити биља на подручју АП Војводине у 2021. години.

Преузмите:
  1. Јавни позив за обаљање саветодавних и ПИС послова у 2021
  2. Изјава о поседовању опреме за рад у 2021
  3. Образац за пријаву 3.посебног програма Саветодавства 2021
  4. Пријава за Саветодавне послове- Основни програм за 2021
  5. Пријава за саветодавство (1. посебни програм ) за 2021
  6. Пријава за саветодавство (2. посебни програм) за 2021
  7. Пријавни образац за обављање ПИС послова 2021