Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta šumarsko-lovni inspektor ISTEKAO

Na osnovu člana 83. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-dr.zakon, 95/18-dr.zakon i 86/19-dr.zakon i 157/20-dr.zakon) i člana 7. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, broj 95/16), Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, oglašava 

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16 

 

II Radno mesto koja se popunjava: šumarsko lovni inspektor, u zvanju savetnik – 1 izvršilac u Sektoru za šumarstvo – Odeljenje za šumarsko-lovnu inspekciju.

Dokumentacija:

Tekst konkursa

Izjava