Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места шумарско-ловни инспектор ИСТЕКАО

На основу члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др.закон, 95/18-др.закон и 86/19-др.закон и 157/20-др.закон) и члана 7. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у Аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 95/16), Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, оглашава 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава:

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16 

 

II Раднo местo којa се попуњава: шумарско ловни инспектор, у звању саветник – 1 извршилац у Сектору за шумарство – Одељење за шумарско-ловну инспекцију.

Документација:

Текст конкурса

Изјава