AGENDA – AGRINNO2 projekat – Seminar 29-30. april 2022. Segedin, Mađarska

Preuzmite dokumentaciju:Agenda na srpskom jezikuAgenda na engleskom jeziku 

Odluka o izmeni konkursa Za dodelu sredstava za Za sufinansiranje izgradnje, sanacije, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini i izrade projektno tehničke dokumentacije objekata fekalne kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Preuzmite dokumentaciju:Izmena konkursaIzmena pravilnika

Uspešno realizovan prvi studijski program u Segedinu u okviru projekta AGRINNO2

U okviru projekta AGRINNO2 – „Unapređenje preduzetništva i mogućnosti za zapošljavanje u prekograničnom regionu kroz poljoprivrednu praksu zasnovanu na inovacijama”, koji u partnerstvu sprovode Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i…

Obaveštenje u vezi procedure javne nabavke za potrebe projekta Agrino 2 – HUSRB/1903/42/0059

Obaveštavamo vas da je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao single tender proceduru za nabavku i isporuku solarnih sušara za projekat AGRINNO 2, u okviru implementacije projekta AGRINNO…

Odluka o izmeni konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2022. godini

Preuzmite dokumentaciju:Izmena konkursa

Izmena odluke broj 2 Odluke o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2021. godini

Izmena odluke broj 2 Odluke o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih…

Odluka o trećoj izmeni i dopuni o opredeljivanju sredstava po Konkursu o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Odluka o trećoj izmeni i dopuni o opredeljivanju sredstava po Konkursu o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine…

Bodovna lista po Konkursu za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za realizaciju aktivnosti udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine u čijem su delokrugu poljoprivredna aktivnost i ruralni razvoj

Bodovna lista po Konkursu za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za realizaciju aktivnosti udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine u čijem su delokrugu poljoprivredna aktivnost i ruralni razvoj Preuzmite dokumentaciju:Bodovna lista

Izmena odluke br. 5 o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Izmena odluke br. 5 o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka…

Obaveštenje o roku za realizaciju investicija po konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće,grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2021. godini

Obaveštenje o roku za realizaciju investicija po  konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće,grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP…