Bez inovacija nema napretka poljoprivrede

Inovacije u poljoprivredi su važan segment unapređenja agrarne proizvodnjeu, a o ovoj temi govorilo se juče na jednom od tri panela koji su održani na štandu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo na 90. međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu.
Na uvođenju inovacija predano radi Istraživačko-razvojni Institu „Tamiš“ u Pančevu, a prema rečima direktorke dr Svetlane Roljević Nikolić, postoji nekoliko važnih oblasti u kojima se razvijaju inovativni pristup i rešenja. To su: tretman otpadnih voda, regenerativna poljoprivreda i determinacija nematoda koje prave štete na krompiru. Istraživanja vezano za nematode obavljaju se u saradnji sa kolegama iz Holandije, a kada je u pitanju regenerarivna poljoprivreda, direktorka Instituta je istakla da se godišnje barem dva domaćinstva uvode u voaj sistem.
Novosadski Poljoprivredni fakultet po rečima prof. dr Nenada Magazina, radi na uvođenju brojnih inovacija u agrar. Između ostalog, radi se na uspostavljanju Agro info centra, odnosno izrade baze podataka koja će biti dostupna svima. Ovaj fakultet razvija i program pronalaženja alternativnih izvora proteina za ljudsku i ishranu životinja. Reč je o proteinima poreklom od insekata. Radi se i na stvaranju sorti voća i vinove loze prilagođenih promenama klime. Jedan od inovativnih trendova je i stvaranje sorti jabuke koje su prilagođene robotizovanoj berbi.
Jedan od najvžnijih inovatora u agraru, pre svega kada su u pitanju informacione tehnologije, svakako je novosadski institut „Biosens“. Ove tehnologije, kako je istako direktor Instituta , prof. dr Vladimir Crnojević, unose dramatične promene u sve pore društva. Istakao je da će se ogromne promene desiti već u nekoliko narednih godina. IT će omogućiti da se administracija svede na minimalnu meru, veliki broj kompanija počeće u svom radu da koristi veštačku inteligenciju, a poljoprivreda je jedan od sektora koji će doživeti ogromne promene. Važno je, kako je istakao prof. dr Crnojević, što će Srbija zahvaljujući svojim resursima biti kreator, a ne samo konzument novina koje dolaze.
Stvaranje novih sorti i hibrida svakako je jedan od stubova inovativnosti u poljoprivredi. Novosadski Institut za ratarstvo i povrtarstvo već 85 godina putem novih hibrida i sorti najnovija naučna saznanja prenosi u praksu. Do sada je, kako je istakao dr Jegor Miladinović, direktor Instituta, u ovoj kući stvoreno više od 1.500 sorti hibrida koje se uspešno gaje u Srbiji, ali i širom sveta.
Ovaj panel bio je prilika i da gosti Pokrajinsog sekretariajta za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu iz italijanske regije Furlanija-Julijska krajina iznesu svoja iskustva vezano za primenu inovacija u poljopriredi.