Uspešno realizovan treći po redu seminar u Mađarskoj u okviru projekta AGRINNO2

Na Fakultetu za poljoprivredu u mestu Hódmezővásárhely (Mađarska) u terminu od 18.3.-19.03.2022. godine održan je treći po redu seminar pod nazivom „Tretman lekovitog i aromatičnog bilja i plasman na tržište“.

Seminar se realizovao u okviru projekta AGRINNO2 – „Unapređenje preduzetništva i mogućnosti za zapošljavanje u prekograničnom regionu kroz poljoprivrednu praksu zasnovanu na inovacijama” koji u partnerstvu sprovode Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Institut za ratarstvo i povrtarstvo ʺInstitut od nacionalnog značaja za Republiku Srbijuʺ, Fond “Evropski poslovi” APV kao i Neprofitno d.o.o. za razvoj županije Čongrad (Mađarska). Kao i prethodna dva puta, i ovaj put su učesnici studijske posete bili predstavnici srednjih poljoprivrednih škola iz Futoga i Sombora, predstavnici udruženja “Dobra bašta” iz Sremske Mitrovice kao i drugi relevantni predstavnici iz oblasti poljoprivrede.

Prvog dana seminara predstavnicima iz Srbije, praktična iskustva u gajenju lekovitog i začinskog bilja predstavilo je porodično gazdinstvo Dorottya KÉKEGYI, sa temom „Ekološki gajeno lekovito bilje i začini“. U svom porodičnom gazdinstvu, Dorottya KÉKEGYI se duži niz godina bavi proizvodnjom začina kao i pripremom čajnih mešavina i drugih sastojaka za čaj. Drugog dana seminara dr László SALLAI održao je predavanje na temu „Mehaničke obrade lekovitog bilja i začina“.

Studijska poseta Segedinu (Mađarska), predstavlja treću od ukupno pet planiranih poseta koje je organizovao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u okviru projekta AGRINNO2. Naredna studijska poseta organizovaće se krajem meseca aprila.

Projekat AGRINNO2, koji se sufinansira iz Intereg IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska–Srbija 2014-2020, teži poboljšanju inovativnog pristupa u poljoprivredi u cilju iskorišćavanja obradivog zemljišta u okućnicama u prekograničnom području uvođenjem novih tehnologija za uzgoj biljnih kultura.

——————- Na latinici ——————————

 

Uspešno realizovan treći po redu seminar u Mađarskoj u okviru projekta AGRINNO2

 

Na Fakultetu za poljoprivredu u mestu Hódmezővásárhely (Mađarska) u terminu od 18.3.-19.03.2022. godine održan je treći po redu seminar pod nazivom „Tretman lekovitog i aromatičnog bilja i plasman na tržište“.

 

Seminar se realizovao u okviru projekta AGRINNO2 – „Unapređenje preduzetništva i mogućnosti za zapošljavanje u prekograničnom regionu kroz poljoprivrednu praksu zasnovanu na inovacijama” koji u partnerstvu sprovode Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Institut za ratarstvo i povrtarstvo ʺInstitut od nacionalnog značaja za Republiku Srbijuʺ, Fond “Evropski poslovi” APV kao i Neprofitno d.o.o. za razvoj županije Čongrad (Mađarska). Kao i prethodna dva puta, i ovaj put su učesnici studijske posete bili predstavnici srednjih poljoprivrednih škola iz Futoga i Sombora, predstavnici udruženja “Dobra bašta” iz Sremske Mitrovice kao i drugi relevantni predstavnici iz oblasti poljoprivrede.

 

Prvog dana seminara predstavnicima iz Srbije, praktična iskustva u gajenju lekovitog i začinskog bilja predstavilo je porodično gazdinstvo Dorottya KÉKEGYI, sa temom „Ekološki gajeno lekovito bilje i začini“. U svom porodičnom gazdinstvu, Dorottya KÉKEGYI se duži niz godina bavi proizvodnjom začina kao i pripremom čajnih mešavina i drugih sastojaka za čaj. Drugog dana seminara dr László SALLAI održao je predavanje na temu „Mehaničke obrade lekovitog bilja i začina“.

 

Studijska poseta Segedinu (Mađarska), predstavlja treću od ukupno pet planiranih poseta koje je organizovao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u okviru projekta AGRINNO2. Naredna studijska poseta organizovaće se krajem meseca aprila.

 

Projekat AGRINNO2, koji se sufinansira iz Intereg IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska–Srbija 2014-2020, teži poboljšanju inovativnog pristupa u poljoprivredi u cilju iskorišćavanja obradivog zemljišta u okućnicama u prekograničnom području uvođenjem novih tehnologija za uzgoj biljnih kultura.