Učesnici četvrte studijske posete u okviru projekta AGRINNO 2 posetili kuću lekovitog bilja u Mađarskoj

Četvrta po redu studijska poseta (seminar), koja se realizuje u okviru projekta AGRINNO 2, održana je u periodu od 29.-30. aprila 2022.godine u Segedinu i mestu Ópusztaszer u Mađarskoj. Ovaj put tema je bila „Prerada lekovitog i aromatičnog bilja i plasman na tržište“ a učesnici su, kao i prethodnih puta, bili predstavnici srednjih poljoprivrednih škola iz Futoga i Sombora, predstavnici udruženja “Dobra bašta” iz Sremske Mitrovice i Stanišića kao i drugi relevantni predstavnici iz oblasti poljoprivrede.

Prvog dana seminara predstavnicima iz Srbije, dr József HORVÁTH sa Univerziteta iz Segedina prezentovao je informacije o gajenju lekovitog i začinskog bilja u Mađarskoj, osvrćući se pri tom na komercijalni odnosno ekonomski aspekt kao i aspekt prateće regulative koje se primenjuju u proizvodnji/prodaji proizvoda iz ove oblasti.

Posebno interesovanje predstavnika iz Srbije izazvala je poseta Nacionalnom istorijskom spomen parku Ópusztaszer koji predstavlja etnografski muzej na otvorenom i u okviru kojeg se nalaze, između ostalog, bašte kao i Kuća lekovitog bilja. U Kući lekovitog bilja održana je prezentacija o gajenju i koristima lekovitog i začinskog bilja od strane predsednice udruženja Ezerjófű, Ágota BEREK. Nakon održanih prezentacija, učesnici seminara su imali prilike da se upoznaju sa raznovrsnim lekovitim biljkama koje se gaje u baštama, a koje održava i o kojima brine gđa Ágota BEREK. Kraj drugog dana u Nacionalnom istorijskom spomen parku Ópusztaszer, završen je razgledanjem panoramske slike koja govori o dolasku Mađara u Karpatsku oblast (bazen), autora Árpád Feszty. Ovo izuzetno retko umetničko delo, pre svega zbog tehnike njegove izrade i dimenzija (dugo je 120 metara, a visoko 15 metara), jedno je od šesnaest takvih na svetu.

 

Ova studijska poseta realizovala se u okviru projekta AGRINNO 2 – „Unapređenje preduzetništva i mogućnosti za zapošljavanje u prekograničnom regionu kroz poljoprivrednu praksu zasnovanu na inovacijama” koji u partnerstvu sprovode Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Institut za ratarstvo i povrtarstvo ʺInstitut od nacionalnog značaja za Republiku Srbijuʺ, Fond “Evropski poslovi” APV kao i Neprofitno d.o.o. za razvoj županije Čongrad

(Mađarska). Peta, ujedno i poslednja studijska poseta u okviru projekta AGRINNO 2, organizovaće se u drugoj polovini maja meseca.

Projekat AGRINNO2, koji se sufinansira iz Intereg IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska–Srbija 2014-2020, teži poboljšanju inovativnog pristupa u poljoprivredi u cilju iskorišćavanja obradivog zemljišta u okućnicama u prekograničnom području uvođenjem novih tehnologija za uzgoj biljnih kultura.

NA LATINICI

Učesnici četvrte studijske posete u okviru projekta AGRINNO2 posetili kuću lekovitog bilja u Mađarskoj

Četvrta po redu studijska poseta (seminar), koja se realizuje u okviru projekta AGRINNO2, održana je u periodu od 29.-30. aprila 2022.godine u Segedinu i mestu Ópusztaszer u Mađarskoj. Ovaj put tema je bila „Prerada lekovitog i aromatičnog bilja i plasman na tržište“ a učesnici su, kao i prethodnih puta, bili predstavnici srednjih poljoprivrednih škola iz Futoga i Sombora, predstavnici udruženja “Dobra bašta” iz Sremske Mitrovice i Stanišića kao i drugi relevantni predstavnici iz oblasti poljoprivrede.

Prvog dana seminara predstavnicima iz Srbije, dr József HORVÁTH sa Univerziteta iz Segedina prezentovao je informacije o gajenju lekovitog i začinskog bilja u Mađarskoj, osvrćući se pri tom na komercijalni odnosno ekonomski aspekt kao i aspekt prateće regulative koje se primenjuju u proizvodnji/prodaji proizvoda iz ove oblasti.

Posebno interesovanje predstavnika iz Srbije izazvala je poseta Nacionalnom istorijskom spomen parku Ópusztaszer koji predstavlja etnografski muzej na otvorenom i u okviru kojeg se nalaze, između ostalog, bašte kao i Kuća lekovitog bilja. U Kući lekovitog bilja održana je prezentacija o gajenju i koristima lekovitog i začinskog bilja od strane predsednice udruženja Ezerjófű, Ágota BEREK. Nakon održanih prezentacija, učesnici seminara su imali prilike da se upoznaju sa raznovrsnim lekovitim biljkama koje se gaje u baštama, a koje održava i o kojima brine gđa Ágota BEREK. Kraj drugog dana u Nacionalnom istorijskom spomen parku Ópusztaszer, završen je razgledanjem panoramske slike koja govori o dolasku Mađara u Karpatsku oblast (bazen), autora Árpád Feszty. Ovo izuzetno retko umetničko delo, pre svega zbog tehnike njegove izrade i dimenzija (dugo je 120 metara a visoko 15 metara), jedno je od šesnaest takvih na svetu.

Ova studijska poseta realizovala se u okviru projekta AGRINNO2 – „Unapređenje preduzetništva i mogućnosti za zapošljavanje u prekograničnom regionu kroz poljoprivrednu praksu zasnovanu na inovacijama” koji u partnerstvu sprovode Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Institut za ratarstvo i povrtarstvo ʺInstitut od nacionalnog značaja za Republiku Srbijuʺ, Fond “Evropski poslovi” APV kao i Neprofitno d.o.o. za razvoj županije Čongrad (Mađarska). Peta, ujedno i poslednja studijska poseta u okviru projekta AGRINNO 2, organizovaće se u drugoj polovini maja meseca.

Projekat AGRINNO2, koji se sufinansira iz Intereg IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska–Srbija 2014-2020, teži poboljšanju inovativnog pristupa u poljoprivredi u cilju

iskorišćavanja obradivog zemljišta u okućnicama u prekograničnom području uvođenjem novih tehnologija za uzgoj biljnih kultura.

 

Galerija slika studijske posete: