У Привредној комори Војводине одржана је конференција „ Тренутно стање у производњи сира и могућност пласмана“

У Привредној комори Војводине одржана је конференција под називом „ Тренутно стање у производњи сира и могућност пласмана“. 

Бранислав Ракетић, шеф Одсека за декларисање хране и органску производњу у министарству пољопривреде Републике Србије истакао је да је важно да се разговара са произвођачима у оквиру институција  како би се суочили са свим проблемима  и радили на њиховом решавању. У 2020. години повећан је откуп млека од стране млекара за 9 % у Србији,  што ову годину разликује од претходних. Производња сира од стране млекара је на нивоу 52 000 тона на годишњем нивоу, док производња сира у домаћинствима чак и премашује ту бројку. Главно тржиште за извоз нашег сира је Руска Федерација , затим земље ЦЕФТЕ. Потребно је у будућности размишљати и о новим тржиштима истако је Ракетић. 

Чедомир Божић, покрајински секретар за пољопривреду истакао је  да је после посете пољопривредном газдинству „ Радишић“ из Чуруга  заједно са председником Покрајинске владе Игором Мировићем дошао на идеју да се малим произвођачима сира пружи могућност да на једном месту изнесу своје проблеме како би побољшали пласман. Посебну захвалност изражавам Привредној комори Војводине која је овај скуп организовала јер ћемо само тако доћи до конкретних решења за произвођаче истакао је Божић. Покрајински секретаријат за пољопривреду у овом тренутку има расписан један конкурс који се односи на  мини млекаре- конкурс за  унапређење сточарске производње и подизање конкурентности пољоппривредних газдинстава. Укупан износ средстава је 15 милиона динара а конкурс је отворен до 24 априла истакао је Божић. Заједничким радом и удруживањем малих произвођача  као и институција можемо доћи до жељених резултата рекао  је ресорни покрајински секретар. 

Бошко Вучуревић, председник Привредне коморе Војводине истакао је да му је   задовољство што је Привредна комора Војводине домаћин оваквог скупа  јер је како је рекао  важно помоћи произвођачима да што боље пласирају своје производе на тржишту. У Војводини се годишње произведе око 17 тона сира , што представља око 45 % укупне производње сира у Републици Србији. Учешће АП Војводине у укупној вредности извоза сира из Републике Србије износи 24, 3 %.  Овај скуп требало би да буде почетак удруживања произвођача сира са територије АП Војводине како би удружени лакше  истицали своје проблеме и како би их институције препознале. Произвођачи сира, представници Покрајинске и Републичке администрације , стручњаци са Пољопривредног факултета у Привредној комори Војводине  треба да разговарају управо на оваквим скуповима како би се на време  пронашла решења и како би се утицало на  доношење будћих стратегија. 

Зорица Радишић , млекара „ Фармер “ из Чуруга указала је управо на потребу произвођача сира да заједнички наступају и на тај начин укажу на проблем пласмана својих производа. Неопходна је боља промоција , како би се квалитет који  је присутан код њихових производа на адекватан начин пласирао. 

Призвођачи сира који су учествовали на конференцији истакли су да је неопходно поред  адекватног пласмана разговарати и о уређењу тржишта и  раду оних који нису регистровани или за то немају дозволе. 

О едукацији  у производњи на скупу је говорила Проф.  Ксенија  Чобановић са Пољопривредног  факултета у Новом Саду. 

Споменко Ђордан , председник групације за трговину ПКВ  говорио је о  условима које је неоходно испунити да би се производи пласирали у велике трговинске ланце. 

Скупом је модерирао секретар Удружења пољопривреде  ПКВ Младен Петковић. 

Произвођачима је предложено да се у оквиру Удружења пољопривреде ПКВ  оснује Групација произвођача сира у оквиру које би у Привредној комори Војводине добили сву неопходну логистику за деловање као удружени произвођачи.