РАСКИД УГОВОРА СА „БЕЧЕЈПРЕВОЗ Д.О.О.“ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА WASIDCA HUSRB/1601/11/0004

Овим путем Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство обавештава јавност да је дана 20. 05. 2021. године услед разлога више силе, која је узрокована пандемијом вируса COVID-19, раскинуо уговор са „Бечејпревоз Д.О.О.“ из Бечеја, из разлога немогућности реализације уговорних обавеза, што је констатовано и од стране INTERREG IPA CBC Заједничког секретаријата са седиштем у Будимпешти, који је услед ове промене одобрио измену пројектних активности, након чега је активност уговорног партнера „Бечејпревоз Д.О.О.“ искључена из пројектних планова.

Уговор који је раскинут 20. 05. 2021. године, био је закључен 24. 08. 2020. године под бројем 104-401-5898/2019-04-01 и анексиран 14. 09. 2020. године, а у оквиру пројекта прекограничне сарадње Србија – Мађарска WASIDCA HUSRB/1601/11/0004, који ЕУ суфинансира у износу од 85%.