Правилник о измени правилника о додели средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2022. Години

Преузмите документацију:

Измена конкурса

Извештај о наменском трошењу средстава

Измена правилника