Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za preradu voća, povrća (uključujući i pečurke)

05 aprila, 2021

ODLUKA o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za preradu voća, povrća (uključujući...

Odluke o raspodeli sredstava po Konkursu za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

02 aprila, 2021

ODLUKA o opredeljivanju sredstava po Konkursu za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini...

Odluka o raspodeli sredstava po Konkursu za dodelu podsticajnih sredstva za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji APV

02 aprila, 2021

ODLUKA o opredeljivanju sredstava po Konkursa za dodelu podsticajnih sredstva za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji AP Vojvodine...