Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2022. godinu

21 januara, 2022

Preuzmite dokumentaciju: Tekst konkursa Pravilnik Prijava za konkurs

Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2022. godinu

21 januara, 2022

Preuzmite dokumentaciju: Tekst konkursa Pravilnik Prijava tačka 2a - lovišta posebne namene 2022 Prijava tačka 2a - oprema 2022 Prijava...

Konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2022. Godini a koje realizuju udruženja

19 januara, 2022

Preuzmite dokumentaciju: Tekst konkursa Prijavni obrazac Pravilnik Obrazac lista članovi udruženja Izjava o odsustvu sukoba interesa Izjava o pribavljanju dokumentacije