Održan skup posvećen podsticajima za razvoj zadrugarstva u Vojvodini

Predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u saradnji sa Zadružnim savezom Vojvodine  održali su danas u Privrednoj komori Vojvodine stručni skup ─ „Razvoj zadrugarstva kroz mere podrške AP Vojvodine“.

Tom prilikom obratio se podsekretar Aleksandar Panovski, koji je istakao da današnje stručno okupljanje ima za cilj jačanje zadrugarstva u Vojvodini. On je naglasio da je u tom poslu saradnja sa Zadružnim savezom Vojvodine od izuzetne važnosti, te da je jedan od rezultata i elaborat o efektima mera podrške Sekretarijata od 2018. do 2023. godine na zemljoradničke zadruge, koji je danas predstavljen.

„Jačanje zadruga i zadrugarstva u Vojvodini jedan je od ključnih elemenata za budući razvoj poljoprivrede. Stoga smo se opredelili da u oblasti poljoprivredne politike i ruralnog razvoja razmotrimo šta je resorni sekretarijat u poslednjih pet godina učinio u okviru svojih konkursnih linija na planu jačanja zadruga. Elaborat nam je pružio jasan uvid u mogućnost poboljšanja našeg rada kroz zaključke i preporuke, od kojih neke već sada možemo da primenimo. Pre svega reč je o tome da se u nove konkurse, planirane za mart, uvrste i zadruge sa većim površinama sa ratarskom proizvodnjom, kao i da se razmotre načini dokazivanja svojstva aktivnog zadrugara“, istakao je Panovski.

On je ukazao i na deo preporuka koje zahtevaju dodatna analitička istraživanja što treba da omogući zadrugarima da se bolje pripreme za konkurse.

Govoreći o merama za podršku zadrugarstvu u budućnosti, podsekretar Panovski je naveo i osnivanje posebnog fonda za zadruge, što zahteva i uređenu regulativu. Elaborat sadrži i brojne preporuke u vezi sa prerađivačkim kapacitetima za meso i mleko, voće i povrće.

Predsednica Zadružnog saveza Vojvodine Jelena Nestorov Bizonj istakla je da je utvrđeno da je broj zadruga koje su konkurisale za sredstva resornog sekretarijata za poslednjih pet godina izuzetno nizak.

„Zadruge su iskoristile svega 1,57 procenata novca namenjenog za podsticaje iz Pokrajine, a posebno su na konkursima bile u nepovoljnom položaju velike zadruge kojima je potreban novac za invesiticije i koje imaju veliki broj kooperanata i zaposlenih“, predočila je predsednica Zadružnog saveza Vojvodine.

Ona je navela da su zadruge najviše novca iskoristile na konkursima za navodnjavanje. Predlozi i preporuke elaborata se odnose na prevazilaženje prepreka prilikom konkurisanja za subvencije u ovoj oblasti.

Direktor Zemljoradničke zadruge u Baču Miloš Vuković izrazio je zadovoljstvo povodom izrade elaborata, a njegovo mišljenje je da je o  uslovima na konkursima za zemoradničke zadruge trebalo i ranije govoriti. On je rekao da se nada da će narednih godina biti prepoznati rezultati onoga što je u elaboratu predloženo, a posebno je izdvojio predlog da se osnuje Fond za zemljoradničke zadruge.

„Zadrugama trebaju obrtna sredstva da bi preživele. Ova godina je izuzetno teška, i nije vreme za investicije. Potrebni su nam subvencionisani krediti od banaka  i pomoć od Pokrajinskog  sekretarijata za poljoprivredu“, istakao je Vuković.