Одржан скуп посвећен подстицајима за развој задругарства у Војводини

Представници Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у сарадњи са Задружним савезом Војводине  одржали су данас у Привредној комори Војводине стручни скуп ─ „Развој задругарства кроз мере подршке АП Војводине“.

Том приликом обратио се подсекретар Александар Пановски, који је истакао да данашње стручно окупљање има за циљ јачање задругарства у Војводини. Он је нагласио да је у том послу сарадња са Задружним савезом Војводине од изузетне важности, те да је један од резултата и елаборат о ефектима мера подршке Секретаријата од 2018. до 2023. године на земљорадничке задруге, који је данас представљен.

„Јачање задруга и задругарства у Војводини један је од кључних елемената за будући развој пољопривреде. Стога смо се определили да у области пољопривредне политике и руралног развоја размотримо шта је ресорни секретаријат у последњих пет година учинио у оквиру својих конкурсних линија на плану јачања задруга. Елаборат нам је пружио јасан увид у могућност побољшања нашег рада кроз закључке и препоруке, од којих неке већ сада можемо да применимо. Пре свега реч је о томе да се у нове конкурсе, планиране за март, уврсте и задруге са већим површинама са ратарском производњом, као и да се размотре начини доказивања својства активног задругара“, истакао је Пановски.

Он је указао и на део препорука које захтевају додатна аналитичка истраживања што треба да омогући задругарима да се боље припреме за конкурсе.

Говорећи о мерама за подршку задругарству у будућности, подсекретар Пановски је навео и оснивање посебног фонда за задруге, што захтева и уређену регулативу. Елаборат садржи и бројне препоруке у вези са прерађивачким капацитетима за месо и млеко, воће и поврће.

Председница Задружног савеза Војводине Јелена Несторов Бизоњ истакла је да је утврђено да је број задруга које су конкурисале за средства ресорног секретаријата за последњих пет година изузетно низак.

„Задруге су искористиле свега 1,57 процената новца намењеног за подстицаје из Покрајине, а посебно су на конкурсима биле у неповољном положају велике задруге којима је потребан новац за инвеситиције и које имају велики број коопераната и запослених“, предочила је председница Задружног савеза Војводине.

Она је навела да су задруге највише новца искористиле на конкурсима за наводњавање. Предлози и препоруке елабората се односе на превазилажење препрека приликом конкурисања за субвенције у овој области.

Директор Земљорадничке задруге у Бачу Милош Вуковић изразио је задовољство поводом израде елабората, а његово мишљење је да је о  условима на конкурсима за земорадничке задруге требало и раније говорити. Он је рекао да се нада да ће наредних година бити препознати резултати онога што је у елаборату предложено, а посебно је издвојио предлог да се оснује Фонд за земљорадничке задруге.

„Задругама требају обртна средства да би преживеле. Ова година је изузетно тешка, и није време за инвестиције. Потребни су нам субвенционисани кредити од банака  и помоћ од Покрајинског  секретаријата за пољопривреду“, истакао је Вуковић.