Obaveštenje u vezi procedure javne nabavke za potrebe projekta Agrino 2 – HUSRB/1903/42/0059

Obaveštavamo vas da je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao single tender proceduru za nabavku i isporuku solarnih sušara za projekat AGRINNO 2, u okviru implementacije projekta AGRINNO 2, Interreg IPA Program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija.

 

• Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/42/0059

• Naziv projekta: Unapređenje preduzetništva i mogućnosti za zapošljavanje u prekograničnom regionu kroz poljoprivrednu praksu zasnovanu na inovacijama

• Akronim: AGRINNO 2

• Tema tendera: Nabavka solarnih sušara za projekat AGRINNO 2

· Referentni broj nabavke: HUSRB/1903/42/0059/PSAWMF-04

• Vrsta procedure: Oprema – Single tender procedura

• Svi zainteresovani mogu pribaviti tenderski dosije slanjem zahteva na imejl adresu: jadranka.savin@vojvodina.gov.rs

• Rok za podnošenje ponuda: 11.02.2022. godine, u 12:00 časova.