Obaveštenje u vezi procedure javne nabavke za portebe projekta Agrinno 2 – HUSRB/1903/42/0059

Obaveštavamo vas da je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao single tender proceduru za nabavku, isporuku i montažu opreme za gajenje i berbu lekovitog i aromatičnog bilja za projekat AGRINNO 2, Interreg IPA Program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija.

• Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/42/0059

• Naziv projekta: Unapređenje preduzetništva i mogućnosti za zapošljavanje u prekograničnom regionu kroz poljoprivrednu praksu zasnovanu na inovacijama

• Akronim: AGRINNO 2

• Tema tendera: NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA OPREME ZA GAJENJE I BERBU LEKOVITOG I AROMATIČNOG BILJA ZA PROJEKAT AGRINNO 2

• Referentni broj nabavke: HUSRB/1903/42/0059/PSAWMF-05

• Vrsta procedure: Oprema – Single tender procedura

• Svi zainteresovani mogu pribaviti tenderski dosije slanjem zahteva na imejl adresu: jadranka.savin@vojvodina.gov.rs

• Rok za podnošenje ponuda: 06.06.2022. godine, u 12:00 časova.


Obaveštavamo vas da je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao single tender proceduru za nabavku, isporuku i montažu opreme za gajenje i berbu lekovitog i aromatičnog bilja za projekat AGRINNO 2, Interreg IPA Program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija.

• Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/42/0059

• Naziv projekta: Unapređenje preduzetništva i mogućnosti za zapošljavanje u prekograničnom regionu kroz poljoprivrednu praksu zasnovanu na inovacijama

• Akronim: AGRINNO 2

• Tema tendera: NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA OPREME ZA GAJENJE I BERBU LEKOVITOG I AROMATIČNOG BILJA ZA PROJEKAT AGRINNO 2

• Referentni broj nabavke: HUSRB/1903/42/0059/PSAWMF-05

• Vrsta procedure: Oprema – Single tender procedura

• Svi zainteresovani mogu pribaviti tenderski dosije slanjem zahteva na imejl adresu: jadranka.savin@vojvodina.gov.rs

• Rok za podnošenje ponuda: 06.06.2022. godine, u 12:00 časova.