Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2021. godinu

Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2021. godinu

Cilj ovog konkursa jesteunapređenje stanja populacije divljači i njenih staništa na teritoriji AP Vojvodine.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za izradu i realizaciju programa i projekata razvoja lovstva i unapređivanja stanja populacije divljači i njenih staništa na teritoriji AP Vojvodine i druge namene u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu.

Preuzmite dokumentaciju za konkurs:

1. Konkurs

Prijava A

2. Pravilnik

Prijava B

Prijava C