Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2021. годину

Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2021. годину

Циљ овог конкурса јестеунапређење стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине.

Предмет конкурса је додела бесповратних средства за израду и реализацију програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине и друге намене у складу са Законом о дивљачи и ловству.

Преузмите документацију за конкурс:

1. Конкурс

Пријава А

2. Правилник

Пријава Б

Пријава Ц