Konkurs za dodelu za sufinansiranje izgradnje, sanacije, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini i izrade projektno tehničke dokumentacije objekata fekalne kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2022. Godini

Preuzmite dokumentaciju:

Tekst konkursa

Pravilnik

Korisničko uputstvo za online prijave na konkurs