Конкурс за доделу за суфинансирање изградње, санације, реконструкције и израде техничке документације водних објеката у јавној својини и израде пројектно техничке документације објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2022. Години

Преузмите документацију:

Текст конкурса

Правилник

Корисничко упутство за online пријаве на конкурс