Конкурс за доделу средстава за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга у АП Војводини у 2024. години (ИСТЕКАО)

Циљ овог Конкурса јесте повећање друштвене и економске виталности руралних подручја, кроз унапређење и развој руралне инфраструктуре.

Имајући у виду значај развоја руралних подручја, у циљу смањења миграција из села у градове неопходно је побољшати руралну инфраструктуру што доприноси не само унапређењу квалитета живота у руралном подручју већ и  туристичком развоју.

Преузмите:

Текст конкурса

Правилник конкурса

Образац пријаве