Конкурс за доделу средстава за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга у АП Војводини у 2023. години

Циљ овог Конкурса јесте повећање друштвене и економске виталности руралних подручја, кроз унапређење и развој руралне инфраструктуре.
Имајући у виду значај развоја руралних подручја, у циљу смањења миграција из села у градове неопходно је побољшати руралну инфраструктуру што доприноси не само унапређењу квалитета живота у руралном подручју већ и туристичком развоју.

Измена текста конкурса

Текст конкурса
Правилник конкурса
Образац пријаве
Корисничко упутство за онлине пријаве на конкурс