Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу у АП Војводини у 2024. години

Конкурс је отворен закључно са 24.05.2024. године.

Циљ Конкурса за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу у АП Војводини у 2024.години (у даљем тексту: Конкурс) јесте унапређење органске производње у Аутономној покрајини Војводини.

Предмет конкурса јесте додела средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за  органску производњу у АП Војводини у 2024.години.

Текст конкурса
Правилник конкурса
Пријавни образац
Изјава добављача
Захтев за исплату и извештај о наменском трошењу средстава

Изјаве подносиоца пријаве

За кориснике који се пријављују преко платформе за онлине пријаве на конкурс:

Изјаве морају бити електронски потписане у складу са одредбама Закона о
електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у
електронском пословању („Сл. Гласник РС“, бр. 94/2017 и 52/2021).

Изјава 1 (само за електронску пријаву)
Изјава 2 (само за електронску пријаву)
Изјава добављача (само за електронске пријаве)
Образац пријаве (само за електронске пријаве)
Корисничко упутство за онлине пријаве