Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу у АП Војводини у 2023. години

Циљ Конкурса за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу у АП Војводини у 2023.години (у даљем тексту: Конкурс) јесте унапређење органске производње у Аутономној покрајини Војводини.
Предмет конкурса јесте додела средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу у АП Војводини у 2023.години.

Измена текста конкурса
Измена правилника конкурса

Текст конкурса
Правилник конкурса
Пријавни образац
Изјава добављача

За кориснике који се пријављују преко платформе за онлине пријаве на конкурс:

Изјаве морају бити потписане у складу са одредбама Закона о
електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у
електронском пословању („Сл. Гласник РС“, бр. 94/2017 и 52/2021).

Изјава 1
Изјава 2
Изјава 3
Изјава добављача
Изјава добављача о сукобу интереса
Корисничко упутство за онлине пријаве