Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке механизације у сектору воћарства и виноградарства и опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћа, винове лозе и хмеља у 2023. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке механизације у сектору воћарства и виноградарства и опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћа, винове лозе и хмеља у 2023. години.
За реализацију Конкурса предвиђен је укупан износ од 80.000.000,00 динара.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције, односно 70 % за посебне категорије подносилаца пријаве. Бесповратна средства намењена су за набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада. Такође и за набавку потребне механизације.
Максимални износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 5.850.000,00 динара. Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 200.000,00 динара, односно у разматрање ће бити узете пријаве чија је вредност инвестиције једнака или већа од 333.000,00 динара без ПДВ-а.
Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 18.04.2023. године.
.
Све додатне информације могу се добити путем телефона 021/456-267, од 10 до 12 часова.