Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду пчелињих производа на газдинствима у АП Војводини у 2024. години

Конкурс је отворен до 24.05.2024. године.

 

Конкурс се расписује у циљу: стабилности дохотка пољопривредних газдинстава; побољшања продуктивности и квалитета производа, смањења трошкова производње; унапређења техничко-технолошке опремљености; одрживог управљања ресурсима и заштите животне средине; проширење асортимана новим производима, брендирање производа и повећање животног стандарда на селу, раста конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта и усклађивања са правилима Уније, њеним стандардима, политикама и праксама.

Предмет конкурса је суфинансирање потребне нове опреме за производњу и прераду пчелињих производа.

 

Текст конкурса
Правилник конкурса
Пријавни образац
Изјава добављача
Захтев за исплату и извештај о наменском утрошку средстава

Изјаве подносиоца пријаве

За кориснике који се пријављују преко платформе за онлине пријаве на конкурс:

Изјаве морају бити електронски потписане у складу са одредбама Закона о
електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у
електронском пословању („Сл. Гласник РС“, бр. 94/2017 и 52/2021).

Изјава 1 (само за електронску пријаву)
ИЗЈАВА 2 (само за електронску пријаву)
Изјава добављача (само за електронску пријаву)
Образац пријаве (само за електронске пријаве)
Корисничко упутство за онлине пријаве