Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима у АП Војводини у 2024. години

Конкурс је отворен до 26.04.2024. године.

Циљ овог конкурса јесте демографска обнова руралних подручја АП Војводине ради подстицања останка младих у руралним подручјима односно њиховог повратка из градова.
Предмет конкурса је подршка новим генерацијама младих пољопривредних произвођача, њиховом развоју и унапређивању кроз подстицање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава.

Текст конкурса
Правилник конкурса
Пријавни образац

Изјаве подносиоца пријаве
Изјава добављача-вишегодишњи засади
Изјава добављача
Захтев за исплату и извештај о наменском трошењу средстава
Модел пословног плана

За кориснике који се пријављују преко платформе за онлине пријаве на конкурс:

Изјаве морају бити електронски потписане у складу са одредбама Закона о
електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у
електронском пословању („Сл. Гласник РС“, бр. 94/2017 и 52/2021)
.

ИЗЈАВА 1 (само за електронску пријаву)
ИЗЈАВА 2 (само за електронску пријаву)
ИЗЈАВА 3 (само за електронску пријаву)

Корисничко упутство за он лине пријаве на конкурс