Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2023. годину

Циљ конкурса је унапређење начина коришћења необрадивог пољопривредног земљишта у циљу унапређења рибарства на територији АП Војводине

Предмет конкурса је подизање нових и реконструкција постојећих рибњака, на површини не мањој од 1 ха и не већој од 100 ха, који се налазе на територији АП Војводине.
Под објектима, у смислу овог конкурса, подразумевају се искључиво објекти за производњу рибе – растилишта, младичњаци, товилишта, зимовници, изловни и ободни канали

Текст конкурса
Правилник конкурса
Образац пријаве