Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2024. godini u AP Vojvodini

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 22.03.2024. godine.

Cilj Konkursa za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2024. godini u AP Vojvodini (u daljem tekstu: Konkurs) jeste bolja promocija i podizanje kapaciteta ruralne sredine, kao i povezivanja poljoprivrednika i poljoprivrednih proizvoda radi boljeg pozicioniranja na tržištu.

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih finansijskih sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2024. godini u AP Vojvodini.

Tekst konkursa

Pravilnik konkursa

Obrazac prijave

Obrazac liste članova udruženja

Obrazac izveštaja o održanoj manifestaciji

Obrazac finansijskog plana

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

 

Za korisnike koji se prijavljuju preko platforme za online prijave na konkurs:

Izjave moraju biti elektronski potpisane u skladu sa odredbama Zakona o
elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u
elektronskom poslovanju („Sl. Glasnik RS“, br. 94/2017 i 52/2021).

 

Obrazac prijave (samo za elektronske prijave)

Izjava 1 (samo za elektronsku prijavu)

Izjava 2 (samo za elektronsku prijavu)

Izjava 3 (samo za elektronsku prijavu)