Конкурс за доделу средстава за одржавање научно стручних активности у области пољопривреде и руралног развоја у 2024. години у АП Војводини

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 22.03.2024. године.

Циљ Конкурса за доделу средстава за oдржавање научно стручних активности у области пољопривреде у 2024. години у АП Војводини јесте унапређење пољопривредне производње и руралног развоја.

Предмет конкурса јесте додела бесповратних финансијских средстава за oдржавање  научно стручних активности у области пољопривреде у 2024. години у АП Војводини.

 

Текст конкурса

Правилник конкурса

Образац пријаве

Образац финансијског плана

Образац извештаја о одржаној активности

 

За кориснике који се пријављују преко платформе за онлине пријаве на конкурс:

Изјаве морају бити електронски потписане у складу са одредбама Закона о
електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у
електронском пословању („Сл. Гласник РС“, бр. 94/2017 и 52/2021).

 

Образац пријаве (само за електронске пријаве)

Изјава 1 (само за електронску пријаву)

Изјава 2 (само за електронску пријаву)

Изјава 3 (само за електронску пријаву)