Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини 2023. години

Циљ конкурса je побољшање квалитета млека и меса, повећање сточног фонда, упосленост чланова домаћинстава која се баве сточарском производњом, проширење асортимана новим производима, брендирање производа и повећање животног стандарда на селу.
Предмет конкурса је суфинансирање потребне нове опреме у области производње и прераде меса и млека

Текст конкурса
Правилник конкурса
Пријавни образац
Изјава добављача
Захтев за исплату и извештај о наменском утрошку средстава

За кориснике који се пријављују преко платформе за онлине пријаве на конкурс:

Изјаве морају бити потписане у складу са одредбама Закона о
електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у
електронском пословању („Сл. Гласник РС“, бр. 94/2017 и 52/2021).
Изјава 1
Изјава 2
Изјава 3
Изјава добављача
Образац пријаве (само за електронске пријаве)
Корисничко упутство за онлине пријаве