Конкурс за доделу бесповратних финансијских средстава за реализацију активности удружења грађана са територије АП Војводине у чијем су делокругу пољопривредна активност и рурални развој

Конкурс за доделу бесповратних финансијских средстава за реализацију активности удружења грађана са територије АП Војводине у чијем су делокругу пољопривредна активност и рурални развој 

Преузмите документацију:

Пријава на конкурс

Образац листа чланова удружења

Правилник удружења

Изјава о прибављању документације

Конкурс удружења 2021.

Изјава о одсуству сукоба интереса

Образац финансијског плана за удружења